"Hatvannégyben épp hogy elindultunk..."

  • VII. kerület
2017-05-23 14:40

Tagtársunk, Décsi László cikksorozatot indít a ma Magyarországon élő nemzedékekről. Az első részben az úgynevezett 68-as nemzedék kerül terítékre. Szubjektív, de érdekes gondolatok.

Hatvannégyben épp hogy elindultunk
Hatvannégy nyarán még csak álmodtunk
Éretten, az életre készen
Istent kerestünk
lenn a Földön, fenn az égen
A magnó mellett letérdepeltünk,
a lelkünk összeért
lenn a Földön, fenn az égen
Az volt a hej, hej, hej, igazi szép idő
Az volt a hej, hej, hej, igazi szép idő
(Koncz Zsuzsa)

A mai Magyarország szavazópolgárai között 5 generáció él együtt: a 68-as nemzedék, az ő szüleik, valamint az X,Y és Z generációk.

A 68-asok szülei ma már nyugdíjasok. A magyar nyugdíjasok helyzetéről, jogos igényeikről és világlátásukról sokat tudunk, sok mindent leírtak már. Az utánuk következő és velük együtt élő nemzedékekről javarészt csak szociológiai eszmefuttatások születtek. Jelen írás – és rákövetkező folytatásai – nem elméleti cikkek, hanem egyenként megvizsgálják, mit kell megértenünk ezeknek a generációknak a sajátosságaiból ahhoz, hogy jobban szót érthessünk velük.

A 68-as nemzedék megértéséhez túl kell lépnünk azon az – Orbán Viktor által is hangoztatott – elképzelésen, hogy létezett egy globálisan egyforma 68-as ifjúság. Az a tapasztalati tény, hogy valójában legalább három létezett.

Az észak-amerikai ’68 vezértémája a pacifizmus („Make love, not war”) volt, és elsősorban a Vietnamban viselt háború ellen irányult („Eper és vér”). Szembefordulása a hagyományos polgári értékrenddel erre a pacifizmusra épült rá („Hair”). Magyarországon ezt az értékrendet a vékony létszámú és hatású alternatív békemozgalmak képviselték.

A polgári értékrend és nevelés radikális tagadását a nyugat-európai 68-asok tették harci témává (jellemző film: „Ha”, jellemző vezetőjük az ifjú Cohn-Bendit). A Kádár-rendszer üldözte a polgári értékrendet, a lázadást éppen a polgári értékekhez ragaszkodás jelentette.

A közép-európai, köztük nagyon markánsan a magyar 68-asok többsége hirdette, hogy a család a társadalom építőköve. Jelentős részük istenhívő volt. Nemzeti érzésüket tekintve jelképes Szörényi és Bródy munkássága, amely nem rockzenei népdal-feldolgozásokat adott elő, hanem ötvözte a rock hangzásvilágával népünk pentaton zenéjét.

A magyar 68-asok a Kádár-rendszer bornírtsága, a megjátszott „munkáshatalom”, valamint az azzal megideologizált szellemi igénytelenség, a modernitástól való elzárkózás ellen lázadtak. Nem erőszakkal és szervezetten, inkább a rendszer korlátait feszegető kezdeményezésekkel.

Mindez nagyon szép lenne, de… A 68-as nemzedék egy okból biztosan megérdemli a „Nagy Generáció” nevet: széttörte a generációváltás több évszázados magyar modelljét. Kétségtelen, ez a tradíció csak a kihaláson alapuló generációváltást engedte meg (Illyés Gyula: Puszták népe). A főleg liberális, illetve szélsőséges eszméket, kapcsolatformákat (kommuna, nyitott házasság) követő generációváltásnak azonban meg kellett fizetni az árát. Már az egyéni kapcsolatok szintjén, az öncélú szexualitás sivárságának megélésével is (Miskolczy Miklós: Szinlelni boldog szeretőt).

Nem mondja meg senki, hogy miben kéne hinnem.
Nem mondja meg anyám, hogy hol keressem apámat,
És nem tanít rá apám, hogy szeressem a hazámat.
(Tolcsvay László: Magyar mise)

A rendszerváltás a remélt jóléti állam helyett a globalizmust, a multik uralmát hozta el, ami ennek a nemzedéknek sok tagjánál az egész társadalomra, a politikára is kiterjedő kiábrándulást és elkeseredést okozott.

Nem a rendszerváltás nyerteseinek szük köréről, hanem az alsó középosztály és az értelmiség jelentős részét alkotó tömegekről beszélek. És arról, milyen életérzést, perspektívát adhattak tovább gyermekeiknek. Elgondolkodtak már azon, kedves olvasók, mi a Kádár-nosztalgia táptalaja? (Lásd a legutóbb a „Szomszédok” újrajátszásának sikerét.)

Mit lehet mondani ennek a sok kiábrándult embernek, akár nyilvánosan, akár személyes beszélgetésekben? Nekünk, akiknek van a magyarság ezeréves értékein alapuló értékrendünk, annak a konkrét megmutatását, hogy a XXI. század értékeit befogadó nemzeti konzervativizmus kiút lehet hajdani álmaik megvalósítása felé. A 68-as nemzedéknek is el kell végeznie azt a tisztázó munkát, amely az általuk képviselt maradandó értékeket leválasztja az ő életüket is mérgező, lejáratódott téveszméiktől.

A magyar 68-asok nagy része szerette és most is tudja szeretni a tartalmas, nem személyeskedő párbeszédet. A párbeszéd megindítására pedig megvannak a közös pontok, elsősorban a családközpontú gondolkodás és a hit keresése vagy újrafelfedezése.

alapszerv-r1-banner

Találkozz velünk!

Adataink

Kerületi vezető adatai:
Tóth Gyula
alapszervezeti elnök

Telefon: 

06-70-621-30-67

E-mail cím: 

Fogadóóra: 

Előzetes telefonos egyeztetés alapján